Bokskriving i elleve år – ei reise gjennom lokalhistoria

Ein sommardag i 2007 kom eg i prat med Torbjørn Polden oppe på Hyllbakkan i Kvenndalen. Han var oppteken av historia til dalen, og meinte at den burde skrivast ned. Spørsmålet var om eg kunne tenke meg å delta i eit slikt arbeid. Sjølsagt var eg interessert, så svaret vart ja. Dermed byrja snøballen å … Les mer Bokskriving i elleve år – ei reise gjennom lokalhistoria

Tilbakeblikk på hyttesesongen 2018

I år gjekk startskotet for hyttesesongen oppe på Tæla 17. mars. Punktum vart sett 14. oktober. No kan vi sjå tilbake på sju månadar fylt med mange gode minne. Desse tek vi med oss inn i vinteren. Tradisjonen tru leigde vi også dette året altmulegmannen Gunnar til å køyre opp proviant og utstyr med scooter. Mette var … Les mer Tilbakeblikk på hyttesesongen 2018