Dei fann meininga med livet i villmarka. Kanskje vi andre har noko å lære?

Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene der skog og tundra sprer seg krevende og vill. Da feiler du min kjære, for det er blant mennesker at ensomhet blir til. Orda tilhøyrer den store oppdagaren, forskaren, friluftsmannen, arkeologen og forfattaren Helge Ingstad. I 1925 braut han opp frå ein innbringande advokatpraksis på … Les mer Dei fann meininga med livet i villmarka. Kanskje vi andre har noko å lære?